Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MĚLNICE

MĚLNICE (Domažlice) - barokní silniční most

Nevelká obec Mělnice je poprvé v písemných pramenech doložena v roce 1235. Vedle původně gotického kostela tu stojí i barokní mostek, překlenující místní vodoteč, který je zdoben sochou sv. Jana Nepomuckého, datovanou do 18. století.