211u-Marefy.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MAREFY

MAREFY (Vyškov) - silniční most

Ocelový, nýtovaný obloukový most s částečně mezilehlou mostovkou. Z čelního pohledu má nosná konstrukce tvar nepravidelného mnohoúhelníku o šesti částech. Oblouk nad mostovkou je pětkrát slabě lomený (viz též most v Lůžkovicích). Most je 22 metrů dlouhý, spodní okraj se nachází ve výšce 4 metrů nad překonávanou vodotečí.