Bratrusov17.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRATRUŠOV

BRATRUŠOV (Šumperk) - most na účelové komunikaci

V horní části obce se nachází mostek, který slouží jako sjezd ze státní silnice Šumperk-Hanušovice. Mostek pochází, stejně jako nemovitost v jeho blízkosti, z roku 1818 a určitě by si zasloužil, aby byl zapsán mezi nemovité kulturní památky. Opěra i klenba mostku jsou vyzděny z hrubě opracovaného kamene, pravá strana oblouku je vetknuta do tělesa státní silnice. Rozpětí je 3,9 metru, vzepětí klenby činí 1,0 metr, tloušťka klenby ve vrcholu je 0,4 metru, výška vozovky mostu pode dnem potoka činí 2,20 metru. Klenba uprostřed je přímo pojížděna, je tedy bez nadnásypu, konce klenby jsou přesypány štěrkodrtí pro zmírnění sklonu nájezdů. U mostku schází a pravděpodobně vždy scházelo zábradlí. Šířka mostu vyhovuje pro přejezd nákladním vozidlem.