Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MALÍN

MALÍN (Kutná Hora) - silniční most

Malín, kde bylo hradiště už v 10. století, nalezneme při silnici Kolín-Čáslav na odbočce do Kutné Hory. Je zde dnes velký silniční železobetonový nadjezd o čtyřech polích, který je nesen třemi mezilehlými podpěrami, sestávajícími vždy z osmi 6 metrů vysokých válcových stojek.