MalaStahleBruntal210a.jpg
MalaStahleBruntal210b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MALÁ ŠŤÁHLE

MALÁ ŠŤÁHLE (Bruntál) - silniční most

Malá Šťáhle je dnes místní částí Rýmařova. Nachází se tu 12 metrů dlouhý a 8 metrů široký most přes místní vodoteč s průnikem železobetonového oblouku do parapetu. Tento zvláštní pohledový prvek se uplatňuje i u moderních staveb (viz například lávka v Opavě).