Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LUPENÉ

LUPENÉ (Šumperk) - železniční most

Železniční most, dlouhý 84 metrů, je zvláštní tím, že je poměrně velmi nízký. Konstrukce o hmotnosti 172 tun je sdružená s horní mostovkou s průběžným kolejovým ložem. Je spojitá o čtyřech polích. Hlavní nosnou konstrukci tvoří rošt o čtyřech nosnících, soustava podporových a mezilehlých příčníků a ortotropní mostovková deska. Most postavila v roce 1996 DT výhybkárna a mostárna z Prostějova.