205u-Lulec.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LULEČ

LULEČ (Vyškov) - silniční most

Nevelká obec Luleč se poprvé v písemných pramenech připomíná v polovině 14. století. Leží mezi Vyškovem (6 km na jihozápad) a Rousínovem, necelých 25 km severovýchodně od Brna a může se pochlubit hned několika raritami. Tou největší jsou bezesporu zbytky velkomoravského hradiště. K Lulči však patří i zajímavé mosty. U blízkého rybníku zvaného Chobot se podařilo ještě před jejím úplným odstraněním vyfotografovat dřevěnou krytou lávku. V obci býval i kamenolom, v němž je dnes známé koupaliště. Právě odtud také pocházel kámen použitý na stavbu nadjezdu nad železniční tratí Českých drah do Vyškova. Jedná se o celkem 25 metrů dlouhý silniční nadjezd o třech půlkruhových obloucích a maximální výšce 12 metrů nad kolejištěm. Oblouky mají sedmimetrové rozpětí a stejné vzepětí. Oba pilířky na obdélníkovém půdoryse se zužují směrem k římsám, které oddělují cvikly oblouků od pilířů. Rovněž plný kamenný parapet je oddělen od těla mostu římsou, mostovka pak je odvodněna dvěma dvojicemi trubek nad pilíři. Na celém mostě, postaveném v roce 1869, můžeme sledovat velice přesnou kamenickou práci. Na téže trati býval ve Chválkovicích a podobně i v Hostěrádkách-Rešově také litinový valbičkový most. Silniční nadjezdy nad tratí Brno-Znojmo jsou pro změnu z cihel, což dává tušit blízkost četných cihelen v daném regionu - jako užití kamene v Lulči ve spojitosti s místním kamenolomem.