Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LUKOV

LUKOV (Zlín) - příjezdní most k hradu

Hrad Lukov, dnes rozsáhlá zřícenina na skalnatém hřebenu v předhůří Hostýnských vrchů, má bohatou historii. Pozdně románské jádro ho řadí k nejstarším hradům na Moravě. Ze tří stran byl obklopen příkopy a valy, místy i zdvojenými. Přes příkop na jihovýchodní straně vedl k hradu asi 30 metrů dlouhý dřevěný most s dosud dochovanými čtyřmi zděnými pilíři, který směřoval do pozdně gotického předbraní. Na něj navazuje hranolová průjezdní věž. Jednalo se tak o jeden z našich nejdelších hradních příjezdních mostů.