Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LUBNÉ

LUBNÉ (Žďár nad Sázavou) - silniční most

Kamenný silniční obloukový most v Lubné je z opracovaného kamene a s římsou nad nadložím. Jeho jediný oblouk má rozpětí 3 metry a vzepětí 1 metr, pateční čáry jsou zvýšeny.