204u-Louny-Zemechy.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LOUNY-ZEMĚCHY

LOUNY-ZEMĚCHY (Louny) - silniční most

Parabolický oblouk silničního cihlového nadjezdu nad tratí Českých drah působí značně monumentálně. Oblouk má téměř desetimetrové rozpětí, je jakoby široce rozkročen. Jeden parapet mostu má horní okraj v rovné přímce, přímka horního okraje druhého parapetu se však ve svém středu lehce lomí. Vzepětí oblouku je 7 metrů.