Lounyb.jpg
Louny4.jpg
Louny2.jpg
Louny1.jpg
Lounyc.jpg
Louny.jpg
Louny3.jpg
203u-Louny_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LOUNY

LOUNY (Louny) - silniční a záplavový most

Původně ves Lúny střežila významný přechod a poté most přes Ohři. Zdá se, že v 11. a 12. století patřila kladrubskému klášteru, roku 1253 tu založil Přemysl Otakar II. město, kam povolal saské kolonisty. Most přes řeku Ohři tu stál nejpozději již v roce 1295, kdy lounská měšťanka Mečka věnovala poplužní dvůr v Dobroměřicích k opravě mostu. Král Václav II. věnování potvrdil a ustanovil, aby dvůr byl pronajat tomu, kdo se bude o most starat. Most stával na důležité komunikaci, stezka z Loun mířila dále k Rané a Bílině, což byl jeden z klíčových královských hradů střežících vstup do vnitrozemí. Roku 1462 dostal most patrně střechu, v každém případě krytý most býval v Lounech ještě koncem 19. století, kdy byl nahrazen ocelovým. Na most přes Ohři navazuje dnes ještě 272 metrů dlouhý obloukový záplavový (čili inundační) kamenný most, který byl stavěn postupně od roku 1805, resp. v létech 1814-1863. I tento most měl svého předchůdce, a to z roku 1601. Záplavový most převádí strategickou silnici na Lipsko z Loun do Dobroměřic. Má celkem 40 širokých pilířů spojovaných valenou klenbou. Pilíře s půlkruhovým zhlavím dosahují šířky jednoho metru. Rozpětí kleneb je 6 metrů, horní okraj parapetu je rovněž 6 metrů nad terénem. Půdorys mostu je lehce zakřiven, ze směru od Dobroměřic je na most 40 metrů dlouhý nájezd. Nad každým obloukem z obou stran průčelí mostu je kamenný odvodňovací žlab - tento způsob odvodnění mostovky nacházíme též na zámku ve Vranově, v Písku a jinde. Na klenáku nejblíže městu je letopočet 1910 - patrně datum opravy objektu. Orientace mostu je sever-jih. Celý most byl nedávno důkladně opraven.