199u-Loket_c.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LOKET

LOKET (Sokolov) - silniční most

Silniční most přes Ohři je na komunikaci I/6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Významně se uplatňuje - podobně jako jeho řetězový předchůdce - v panoramatu při pohledech na loketský hrad. Most stavěly Stavby silnic a železnic z Prahy v letech 1970-1975, plány vznikly v Pragoprojektu Praha. Most u Lokte je po roce 1945 největším českým obloukovým mostem a byl až do 90. let 20. století posledním svého druhu postaveným na území České republiky. Jeho statický systém je představován pružně vetknutým obloukem, mostovka sestává z prostých nosníků. Oblouk má rozpětí 126 metrů, celková délka mostu je pak 296,3 metru, šířka 13 metrů a maximální výška nade dnem údolí řeky Ohře 54 metrů. Výška nosné konstrukce je na oblouku 2-2,34 metru, na mostovce pak 1,4 metru. Místo bednění bylo při jeho stavbě použito systému B z ocelového síťového pletiva.