198u-Lnae_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LNÁŘE

LNÁŘE (Strakonice) - zámecký most

Městečko Lnáře leží 10 km severozápadně od Blatné, kde je rovněž hezký zámecký most. Monumentální raně barokní zámek ve Lnářích s bohatou štukovou výzdobou má most zdobený šesti plastikami a další plastiky jsou ještě v zámeckém parku. Jde o barokní sochařskou výzdobu z Platzerovy dílny. Kamenný zámecký most ve Lnářích o třech obloucích pochází z roku 1727 a svou bohatou výzdobou se řadí po bok mostům v Brtnici, Náměšti nad Oslavou, k Horním Nerestcům, Žďáru nad Sázavou či gotickým mostům v Písku a Praze. Lnářský most je v mírném stoupání. Jeho krajní zábradlí sestává ze 7 balustrádových parapetních polí. Krajní mostní opěry a dva pilíře obdélníkového půdorysu jsou kamenné, most sám pak je cihlový s kamennou římsou. Tři oblouky mají pětimetrové rozpětí a dvoumetrové vzepětí. Celková délka mostu je 20 metrů, jeho šířka 4 metry. Mostovka vede 4 metry vysoko nade dnem příkopu. U portálu se most mírně zužuje nad čtvrtým, menším obloukem u zámecké brány. Vedle tohoto zámeckého mostu je další barokní most s plastickou výzdobou i v obci. Ten nese sochy sv. Jana Nepomuckého a Donáta.