197u-Litovel.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LITOVEL

LITOVEL (Olomouc) - renesanční silniční most

Město Litovel na střední Moravě bývalo oprávněně považováno za "moravské Benátky" pro velký počet lávek, mostků a vodotečí protkávajících celé město. Dokonce pod věží radnice na hlavním náměstí protéká potok Nečís, v němž dříve hospodyně praly prádlo. Představuje jedno ze sedmi ramen, do nichž se zde větví řeka Morava. Ještě donedávna tak bylo v Litovli napočítáno na poměrně nevelké ploše neuvěřitelných 170 lávek, mostků, mostů a brodů. Největší litovelský most - Janský most - je 57 metrů dlouhý a má šest půlkruhových oblouků rozdílné výšky i rozpětí. Spočívají na nízkých pilířích vybudovaných z pískovcových kvádrů a lomového kamene, kladeného na vápennou maltu. Uprostřed mostu je hodnotná barokní socha sv. Jana Nepomuckého (byla osazena v polovině 18. století). Most sám pochází však z přelomu 15. a 16. století, nebo podle jiných názorů až z konce 16. století (poprvé písemně doložen 1592). Stavbu litovelského mostu nařídil (nebo povolil) patrně Jan Šembera Černohorský z Boskovic, jemuž zdejší panství koncem 16. století patřilo. Tehdejší stavbu renesančního zámku řídil Šemberovi vlašský (italský) stavitel Ferrabosco di Lagno, který také stavěl městskou radniční věž. Lze tedy odůvodněně předpokládat, že se zabýval rovněž stavbou litovelského mostu. Bohužel při moderním rozšiřování mostu bylo jeho velice hodnotné původní brlení nahrazeno dnešním kovovým zábradlím.