195u-Litomeice.jpg
Litomerice_Tyrs2.jpg
Litomerice_Tyrs1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LITOMĚŘICE

LITOMĚŘICE (Litoměřice) - Tyršův most

V Litoměřicích býval celodřevěný most již v polovině 15. století, zřejmě od roku 1452. Zmiňuje se o něm privilegium krále Ladislava Pohrobka z roku 1454, které povoluje Litoměřickým vybírat na mostě clo. Tento dřevěný, částečně krytý most přes Labe byl v průběhu doby upravován - jak ukazuje rytina Jana Willenberga z roku 1602. Jeho délka činila 575 metrů a šířka 4 metry (od 18. století dokonce 8 metrů). Most byl opakovaně stržen povodní a několikrát - hlavně v průběhu třicetileté války - spálen. Při opravách byly postupně dřevěné pilíře zaměňovány za kamenné. V roce 1686 byla G. Broggiem zahájena výstavba mostu kamenného, která byla dokončena až roku 1711 O. Broggiem. Barokní kamenný most měl i velice bohatou plastickou výzdobu - celkem 9 soch a kříž. Most postihly válečné události i povodně a v letech 1853-1859 původní dřevěnou mostovku nahradila železná. Po výstavbě nového Tyršova mostu níže po proudu byl po roce 1910 stržen. Dochovala se z něj pouze část plastické výzdoby: socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1712 a podstavec s plastickými doplňky pod sochu sv. Xaveria, datovaný do roku 1744. Dnešní silniční Tyršův most, vybudovaný v letech 1906-1910, převádí komunikaci ze středních do severních Čech. Jde o překlenutí Labe v místech, kde se do něj vlévá Ohře. Nahradil tak mosty, které poblíž stávaly po staletí. Tyršův most je 400 metrů dlouhý, má celkem 8 polí, každé o světlosti 51,3 metru. Jedná se o příhradovou konstrukci jako Gerberovy trámy s poli střídavě vloženými a převislými. Konstrukce je nýtovaná pro původní zatížení 24 tunami parním válcem. Tyršův most je dnes nejstarším mostem přes Labe v oblasti severních Čech. Velkou opravou v letech 1975-1985 byl rozšířen ze 7,5 na 10,5 metru, přičemž došlo k rozšíření konzol o 1,5 metru. Bohužel muselo být sneseno staré umělecké zábradlí, které tvořilo - stejně jako odstraněné kamenné pylony - skutečnou ozdobu mostu. U mostu byly vyměněny nýty, povrch pak byl podroben metalíze zinkem. Zábradlová krajkovina byla nahrazena novým zábradlím. Zejména byly opraveny části mostu u dilatačních spár a u výtoků odvodnění. Litoměřický most po své kompletní "generálce" dostal osvědčení naší nejnáročnější třídy na zatížení mostu - A, ztratil však své kouzlo.