BrandysnOrlici14odelovy.jpg
BrandysnOrlicimostek15.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRANDÝS NAD ORLICÍ

BRANDÝS NAD ORLICÍ (Ústí nad Orlicí) - silniční most

Na jihozápadní straně města, u továrny "Sedadla", překonává Tichou Orlici pod jezem unikátní ocelový obloukový most s mezilehlou mostovkou z 80. let 19. století. Jeho konstrukce, tvořená úhelníkovými profily, spojovanými nýtováním, je řešena na konstrukci mezilehlé mostovky, tj. s konstrukcí segmentových oblouků, mezi nimiž je přibližně v polovině jejich výšky umístěna rovná mostovka. Segmentové oblouky ztužují příhrady, z nichž horní mají navíc jednotlivá pole zpevněna úhlopříčně vloženými spojnicemi. Most je na obou stranách opatřen rovnoběžnými mostními křídly, vyzděnými z lomové opuky, kterou na nárožích armují pískovcové kvádry. Pískovec byl použit také pro desky, kryjící parapety křídel. Dovolené zatížení ocelového mostu je 9 tun. Část konstrukce nad mostovkou je nově natřena, bohužel důležitější, spodní část ochranný nátěr postrádá. Most je jinak ve velmi dobrém stavu. Nachází se v bezprostřední blízkosti přechodu přes pět tratí ČD. Řeka Orlice je v těchto místech 15 metrů široká. Nedaleko ocelového mostu je mostek s parabolickou klenbou, překračující náhon k sousední továrně. Tvoří jej rovné ocelové nosníky, snýtované ze stejných profilů, z jakých je vyroben most velký.