194u-Litol.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LITOL

LITOL (Nymburk) - silniční most

Obec Litol je dnes součástí aglomerace Lysá nad Labem. Most, zřejmě dřevěný, je tu doložen v 18. století. Zanikl asi po povodni roku 1756, poté tu už byly dlouho jen přívozy. Velký železobetonový silniční most o třech 20 metrů dlouhých segmentových obloucích překlenuje řeku Labe. Oblouky jsou ve svých vrcholech pouze 1,5 metru silné, jejich výška se však nad vrcholy pilířů vybíhajícími do řečiště až zdvojnásobuje. Nosnost mostu je omezena do 15 tun. Celkový pohled na most, nad poměrně širokým řečištěm Labe, je velmi imponující.