Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LIPNÍK NAD BEČVOU

LIPNÍK NAD BEČVOU (Přerov) - ekodukt

Na rychlostní komunikaci do Hradce Králové R 35 z Lipníka byl vybudován první český ekodukt. Jde o zatravněný a zalesněný mostní přechod o dvou obloucích - ty připadají nezasvěcenému pozorovateli spíše jako sto metrů dlouhý tunel. Objekt má sloužit zvěři k nerušenému překonávání velmi frekventované rychlostní komunikace. Tubus tunelu - mostu - tvoří dvojitá klenbová konstrukce sestavená ze železobetonových prefabrikovaných stěnových a klenbových prvků vyrobených v Tovačově a smontovaných na staveništi těžkým kolovým jeřábem. Stavba je dílem SDH, projekt je z brněnského Dopravoprojektu a Silničního projektu. Podobný ekodukt bychom nalezli v porýnské Mohuči.