021u-BrandsnadLabem.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRANDÝS NAD LABEM

BRANDÝS NAD LABEM (Praha-východ) - zaniklý starý most přes Labe a most přes mlýnské rameno

Brandýs odedávna patřil ke strategicky důležitým komunikačním uzlům, neboť zde překračovala řeku Labe významná dálková trasa z Prahy do Staré a Mladé Boleslavi a Žitavy. Již roku 1317 je v místě doložen most, nepochybně dřevěný. Jeho podobu, ani přesnou polohu neznáme. Nový most byl postaven v renesančním období italským stavitelem Matteem Borgorellim v letech 1568-1569 (uvedená informace se patrně vztahuje na most přes hlavní řečiště Labe). Roku 1600 byl most opravován a v letech 1600-1604 byl stavitelem Ettorem de Vaccani postaven ještě kamenný most přes mlýnské rameno pod zámkem v těsném sousedství mlýna. Podobu mostu přes hlavní řečiště Labe známe díky několika historickým vyobrazením Brandýsa. Z nich vyplývá, že most přes hlavní řečiště byl převážně dřevěné konstrukce. Dřevěné pilíře, zpevněné na návodní straně trámovými ledolamy, nesly 8 trámových polí. Kamenné byly jen krajní opěry. Na staroboleslavské straně na dřevěný most šikmo navazoval zděný klenutý most inundační, zachycený poprvé na Dinnebierově plánu a existující ještě ve 40. letech 19. století. Tento most měl 4-5 oblouků, snad mírně hrotitých, pilíře byly na návodní i povodní straně zpevněny břity. Most, který trpěl četnými povodněmi, byl průběžně opravován a upravován, naposledy roku 1841. Definitivně byl odstraněn ve 20. letech 20. století po vystavění nového silničního mostu. Zachovaly se jen obě krajní opěry, vyzděné z velkých pískovcových kvádrů. Most přes mlýnské rameno, spojující levý břeh řeky s mlýnským ostrovem, se dochoval naproti tomu v nezměněném stavu. Je postaven z pískovcových kvádrů, přičemž mostovka je dlážděná. Most je dvouobloukový, oblouky o rozpětí asi 10 metrů mají mírně stlačený profil. Střední pilíř je na návodní i povodní straně zesílen břitem, křídla u krajních opěr jsou zešikmená. Parapet je plný, vyzděný rovněž z pískovcových kvádrů. Nad středním pilířem stojí na návodní straně socha sv. Jana Nepomuckého, na povodní straně dřevěný kříž (plný parapet je uprostřed prolomen mladší barokní balustrádou). Most přes mlýnské rameno v Brandýse nad Labem patří k nejvýznamnějším dochovaným mostním dílům předbělohorského období v Čechách.