Liblin_mostem.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LIBLÍN

LIBLÍN (Rokycany) - mostní přechod

Panské sídlo je v obci doloženo již v 16. století, avšak nový zámek byl postaven až za Ledebourů v letech 1770-1780. Jeho původní podobu známe ale jen z dobových pohledů. Rokokové fasády se nedochovaly, protože stavba byla v letech 1854-1857 zvýšena. Původní polopatro nástavba zrušila a nahradila plnohodnotným patrem. Patrně tehdy byl mezi zámkem a kostelem vybudován dvouobloukový zděný most pro usnadnění přechodu ze zámku do kostela.