190u-Libeovice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LIBĚŠOVICE

LIBĚŠOVICE (Louny) - most ze železničního vagónu

Obec Liběšovice, poprvé připomínaná roku 1281, mezi Podbořanami a Žatcem, se nachází jen 2 km od Siřemu a 5 km od Soběchleb uprostřed donedávna kvetoucí chmelařské oblasti. K mostu přes říčku Blšanku - nebo Zlatý potok, jak zní místní název - lze dojít od výjezdu z Liběšovic směrem na Libořice. Historie tohoto českého mostu je opravdu ojedinělá. V roce 1975 došlo ku sjetí dvou vagónů Českých drah z železničního náspu u Měcholup - šlo patrně o součást opravárenské železniční soupravy. Z iniciativy tehdejšího předsedy Místního národního výboru došlo k jednání se správou drah a o využití 18 metrů dlouhého a 3 metry širokého plošinového nákladního vozu jako trvalého mostu přes Blšanku. Správa nakonec dala s druhotným užitím vagónu souhlas, načež byly vybetonovány opěry na obou březích říčky a vagón na ně umístěn (jeho orientace je od severozápadu na jihovýchod). Otvorů pro klanice bylo využito ke konstrukci zábradlí a vagón s nosností 18 tun byl dán do "mostního" provozu. Bez jakýkoliv poruch toto mostní řešení slouží až do konce 90. let. Obdobným způsobem měl být využit i druhý havarovaný vagón, ale než skončila jednání, ocitl se ve šrotu.