LemberkvPodjestedi165a.jpg
LemberkvPodjestedi165b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LEMBERK

LEMBERK (Česká Lípa) - zámecký most

Lemberský zámek se nachází v malebné krajině v Podještědí, 3 km severovýchodně od Jablonného. Původně šlo o raně gotický hrad založený kolem roku 1240 - patří tedy k našim nejstarším šlechtickým hradům. Ve druhé polovině 16. století byl přestavěn na renesanční zámek a ten pak byl ve druhé polovině 17. století ještě barokně upraven. Z jižní strany vede k zámku osobitý kamenný hradní, resp. dnes zámecký most o třech obloucích různého rozpětí a výšky. Zvláštnost lemberského mostu spočívá v tom, že je za prvními dvěma oblouky přerušen branskou mosteckou věží, za níž most pokračuje třetím obloukem (původně zde byl zřejmě most padací). Hranolovitá věž ukončená barokní střechou má čtvercový půdorys o straně dlouhé 5 metrů. Oblouk mezi mosteckou věží a zámkem má šestimetrové rozpětí. Část mostu před věží je dlouhá 10 metrů, oblouky jsou vysoké 3 metry a rozpětí ploššího mostního oblouku je 4 metry. Celý lemberský hradní most je pak 3,5 metru široký. Most má severojižní orientaci a jeho skladba je následující: portál, velký oblouk, menší oblouk, mostecká věž, třetí oblouk a konečně vstup do zámku. Mostecké věže má u nás dodnes ještě Karlův most v Praze či most v západočeském Stříbře, zatímco most v Písku o ně už přišel.