Lednice_zahrada.jpg
185u-Lednice.jpg
Lednice_akvadukt1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LEDNICE

LEDNICE (Břeclav) - zámecká napodobenina akvaduktu

Park proslulého lednického zámku je známý stavbou 30 metrů vysokého minaretu, umělou zříceninou Janohradu, elektrárnou v maurském slohu i "římským akvaduktem". Tyto v podstatě také mostní stavby z dob starověkého římského impéria patří neodmyslitelně ke scenériím francouzského, italského i španělského venkova (v Nîmes, Taragoně, Segovii aj.). Z iniciativy lednických zámeckých pánů vznikla v lednickém parku na jednom z ostrovů v polovině cesty mezi zámkem a minaretem 30 metrů dlouhá, osmioblouková a 7 metrů vysoká napodobenina torza římského akvaduktu. Most je v koruně široký 2,15 metru, přičemž vlastní koryto má šíři 1,35 metru. Pilíře kamenných kvádrů mají půdorys 1,3 x 2 metry, klenby oblouků o světlosti 2,5 metru jsou z cihel. Cvikl mezi klenbami je opět kamenný stejně jako 10 a 15 soklíků parapetu s ozdobnými výplněmi. Orientace akvaduktu je od severozápadu k jihovýchodu. Projekt stavby je dílem Josefa Hardmutha (stejně jako "minaret") a pochází z roku 1805. Stavba je bohužel celoročně zakryta vegetací, která znemožňuje pořízení celkového snímku. K fotografování mostu bylo - dodejme, že bez valného úspěchu - proto dokonce použito horkovzdušného balónu. Akvadukt vychází ze svahu, v němž jsou jeskyně. Není však zcela jisté, zda v něm někdy tekla voda. Pilíře akvaduktu však byly bohužel využívány různými amatérskými horolezci ke šplhání, což se neobešlo bez zatloukání skob a tedy ničení unikátní památky. Na příchodu k akvaduktu je jakýsi druh skalního mostu či brány - ne nepodobný skalnímu mostu v Třasíně nebo v Kroměříži. Devátý oblouk akvaduktu už je jen torzo a "zhroucené" části kamenného parapetu jsou rozházeny kolem celé stavby. Na jižní Moravě v rozsáhlém areálu lednicko-valtickém se ještě setkáváme s celou řadou dalších romantických staveb - například napodobeninou vítězného oblouku ve Valticích, se stavbou Gloriety u rybníka Apollo a podobně. V areálu parku lednického zámku se nachází také řada drobnějších mostních staveb či spíše lávek. Jedna ze zajímavějších mostních konstrukcí má pozoruhodně utvářené zábradlí. I nosná konstrukce s vysunutými nábřežními konzolami je neobvyklá.