183u-Ledce-Hruovany_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LÁZNĚ LEDCE-HRUŠOVANY

LÁZNĚ LEDCE-HRUŠOVANY (Brno-venkov) - silniční nadjezd

V mostním inženýrství bylo i u nás údobí stavby velkých železobetonových obloukových mostů, které v podstatě skončilo stavbou 296 metrů dlouhého silničního mostu přes Ohři, který překonával i železniční trať mezi Sokolovem a Karlovými Vary u Lokte, z roku 1975. Od konce 90. let 20. století se zdá, že se oblouk začíná do mostního stavitelství vracet. Dokladem může být nadjezd na místní komunikací mezi Ledcemi a Hrušovany u Brna. Nadjezd postavený v roce 1997 nad rychlostní čtyřproudovou silnicí mezi Brnem a Pohořelicemi má oblouk o rozpětí 67,5 metru a vzepětí 8,05 metru. Konstrukci tohoto nadjezdu tvoří betonový parapetní nosník podepřený v podélné ose mostu jediným ocelovým obloukem, který tvoří ocelová roura o průměru 900 milimetrů a stěnách o síle 30 milimetrů. Roura byla dodatečně vyplněna betonem. Betonový parapetní nosník je podepřen ocelovými vzpěrami uspořádanými po 6 metrech kolmo ke střednici oblouku. Vzpěry s horní příčlí tvoří 2 x 4 trojúhelníky. Nosník nadjezdu je tvořen dvěma parapetními nosníky spojenými mostovkovou deskou v krajních polích plnou, ve středních polích vylehčenou kazetou. Podélně je nosník předepnut kabely. Patky základu mostu jsou založeny asi 10 metrů pod terénem. Koncepce a vlastní projekt byl dílem kanceláře SHP, projekt ocelové konstrukce vypracovala kancelář OKF Design, dodavatelem byla Dosta Brno. Hutní montáže Ostrava ocelovou konstrukci vyrobily a smontovaly. Poměrně líbivá konstrukce stála jen 21 milionů Kč, což činí zhruba 21 000 Kč za metr čtvereční.