180u-KutnaHora_b.jpg
180u-KutnaHora_c.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KUTNÁ HORA-ŽIŽKOV

KUTNÁ HORA-ŽIŽKOV (Kutná Hora) - silniční most přes Vrchlici

Asi 600 metrů jižně od proslulého gotického chrámu sv. Barbory u Vyšatovy skály (tzv. Vyšaťák) vede přes Vrchlici tříobloukový most z lomového kamene z první poloviny 19. století. Je opatřen jak ledolamy, tak kamennými žlábky odvodnění. Rozpětí oblouků činí 3 x 8,4 metru. Jeho celková délka je 29,7 metru, šířka mostu 7,4 metru a zatížení 78 tun. Na silnici na Ledeč dnes paralelně s mostem vede betonová lávka pro pěší.