Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KUTNÁ HORA-ŽIŽKOV

KUTNÁ HORA-ŽIŽKOV (Kutná Hora) - silniční most přes Bylanku

Most na silnici z Kutné Hory do Čechtic a Tábora překračuje Bylanku jediným, poměrně vysokým půlkruhovým obloukem o rozpětí 8,35 metru. Vedle hlavního oblouku je ještě jedno pole s převýšeným obloukem o rozpětí pouze 2,2 metru. Celková výška mostu nade dnem potoka činí 5,69 metru. Most je postaven z neomítaného lomového kamenného zdiva, včetně parapetu. Ve zdivu jsou druhotně použity opracované kvádry, které mohou pocházet z demolice kostela sv. Jiří na Cechu, zbořeného ve druhé polovině 18. století. Současný vzhled mostu, postaveného snad koncem 18. či v první polovině 19. století a upraveného v 70. letech 19. století, je narušen přezděním parapetu.