Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KUTNÁ HORA-ŽIŽKOV

KUTNÁ HORA-ŽIŽKOV (Kutná Hora) - akvadukt

Akvadukt se nachází na cestě pro pěší, jejíž starý název zní "Na trubech", z Kutné Hory od nemocnice do Bylan. Překonává údolí přítoku potoka Bylanky. Jde o stavbu z konce 15. století, několikrát opravovanou nemovitou kulturní památku. Most je z lomového kamene o třech nestejně velkých obloucích na prohnutém půdorysu, uprostřed zúžený, dlážděný. Celková délka činí asi 50 metrů, na koncích, kde má šířku 3-4 metry, jsou krátké parapetní zídky, kryté sedlově zešikmenými kamennými deskami. Většinu délky mezi nimi chrání jednoduché železné zábradlí se svislými částmi sbíhajícími po líci stěny mostu a níže do něj zapuštěnými. Střední oblouk je asi 6 metrů široký a 5 metrů vysoký, ostatní dva, stojící již na svazích, jsou nižší a užší. Ve vysoké nadezdívce nad oblouky prochází hmotou mostu litinové potrubí, jež nahradilo dřívější dřevěné trubky. Potrubí je součástí městského vodovodu. Cesta po mostě je při okrajích dlážděna pískovcovými deskami a uprostřed - na kolísající šířce - drobnou rulovou lomovou dlažbou na stojato. Most byl dodatečně vyzdíván a spárován cementovou maltou.