Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KUTNÁ HORA

KUTNÁ HORA (Kutná Hora) - úvodní stať

Kutná Hora povýšená roku 1318 na královské město je proslulá těžbou stříbra a řadou architektonických památek. Soubor velmi zajímavých mostů se nachází v jižní části města, na předměstí Žižkov, kde se dochoval jednak akvadukt, který překonává přítok Bylanky, a jednak další tři kamenné mosty přes říčku Vrchlici (dříve nazývanou Pách) a potok Bylanku. Patrně nejstarší most překračuje Vrchlici asi 500 metrů směrem proti proudu. Tento mostek má jen jeden půlkruhový oblouk s plným parapetem na východní straně, vyklenutý z lomového kamene. Vlastní řečiště překračoval most se dřevěnou mostovkou (dnes nahrazenou železnou) a zděnými pilíři z lomového kamenného zdiva. Na styku obou částí je na pilíři vztyčena pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého. V současné době je mostek, sloužící jako lávka pro pěší, ve špatném technickém stavu. Navíc není památkově chráněný - jako nemovitá kulturní památka je zapsána bohužel jen socha sv. Jana.