179u-Kunkovice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KUNKOVICE

KUNKOVICE (Klatovy) - silniční most

Nehledě na kapli z počátku 20. století, v níž je uchován oltářík z přelomu 17. a 18. století, je nejstarší stavbou v Kunkovicích zřejmě kamenný dvouobloukový silniční most s jedním zachovalým a jedním poškozeným parapetem pouze půlmetrové výšky. Dva ploché oblouky o pětimetrovém rozpětí a jen metrovém vzepětí mají vrcholy klenáků pouze 1,5 metru nad hladinou vodoteče. Most je postaven (až na klenáky) z neopracovaných lomových kamenů a je celkem 13 metrů dlouhý.