178u-Kunice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KUNICE

KUNICE (Praha-východ) - silniční most

Ves s gotickým kostelem (později upraveným v baroku a ještě v 19. století) je připomínána ve 14. století. Nalezneme tu i moderní železobetonový silniční most z osmi podélných prefabrikovaných nosníků. Mostní nábřežní opěry mají zajímavé stupňovité uspořádání. Každý z pěti stupňů opěry je o něco dále vysunut směrem do řečiště, takže vzniká dojem jakéhosi velkého schodiště o metrové výšce podstupnice.