Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KUKS

KUKS (Trutnov) - barokní most

Kuks byl založen hrabětem Františkem Antonínem Sporckem v roce 1694 jako špitál a brzy se proměnil ve středisko jeho panství. Zdejší rozsáhlá výstavba po obou stranách Labe vedla i ke stavbě barokního mostu kolem roku 1700. Později byl most ozdoben barokní plastikou, ale nikoliv - jak bylo jinak běžné - sv. Janem Nepomuckým, ale sv. Salvátorem. "Osvícený" hrabě si tak vyřizoval účty ve svých sporech s jezuity, kteří nejvíce prosazovali kult Nepomuckého.