Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KŘIVSOUDOV

KŘIVSOUDOV (Benešov) - silniční most

Kamenný silniční most přes bezejmenný potok (přítok Čechtického potoka) se nachází v dolní (severní) části náměstí. Most má jediný, poměrně nízký segmentový oblouk o rozpětí 5,78 metru a vzepětí pouze 0,9 metru. Klenba je vyzděna z lomového kamene, ostění je z opracovaných klenáků. Cvikly jsou rovněž vyzděné z lomového kamene, uprostřed s vystupujícím kamenným chrličem. Na západní straně jsou dva klenáky s rytou výzdobou - vlevo je datace 1844 a monogram "E.S.", vpravo korunka a další nečitelný monogram. Most byl v minulosti na východní straně rozšířen betonovou deskou a opatřen novodobým železným zábradlím.