175u-Kelovice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KŘELOVICE

KŘELOVICE (Pelhřimov) - starý silniční most

V Křelovicích se nalézají dva pamětní kameny - jeden z 15. a druhý z 19. století. Je tu také tříobloukový silniční most z kamenných kvádříků. Jeho segmentové oblouky mají šestimetrové rozpětí a jeden a půlmetrové vzepětí. Zhlaví pilířů je zaobleno ve tvaru čtvrtkoule. Parapet mostu výrazně přesahuje nadezdívku.