020u-Bouzov_a.jpg
020u-Bouzov_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BOUZOV

BOUZOV (Olomouc) - novodobé hradní mosty

Před sto lety v duchu panujícího romantismu byl přestavěn i středověký hrad Bouzov, který se nachází asi 10 km jižně od Mohelnice a 14 km západně od Litovle. Byl majetkem řádu německých rytířů a v duchu řádových tradic byl také přestavěn. Mosty bývaly důležitou součástí opevnění předhistorických hradišť i středověkých hradů, protože překonávaly obranné příkopy. Alternativou stálých mostů pak byly mosty padací, nazývané též "zvodité". Patrně poslední středověký funkční padací most, byť dnes ovládaný motorem, se nachází na severočeském Frýdlantě. Hrad Bouzov má po své přestavbě dva stálé přístupové kamenné mosty, dlouhé 20, resp. 30 metrů a široké 3,7 a 2,7 metrů. Jejich mostovky probíhají ve výši 3, resp. 8 metrů nad příkopem. Oba mosty jsou ve stoupání, mají mohutné, duté pilíře, které snad sloužívaly jako vězení. Součástí obou mostů jsou i mosty padací. První z nich je zcela stabilizován, i když zábradlí je odnímatelné. Na mostě jsou ještě oba kované řetězy. Most je přibližně 5 metrů dlouhý. Vnitřní padací most není z vnějšího pohledu patrný - je až za hradní branou, ale má velice zajímavou konstrukci. Pohybuje se totiž na příčné ose umístěné v jedné třetině mostovky a jeho kratší část je vyvažována kamennými závažími. Při zvednutí mostu se pod ním otevře hluboký prostor zabraňující vstupu do hradu. Tento most fungoval v době, kdy se na zestátněném hradě konaly svatby: tehdy byl most před ženichem zvednut a byl znovu sklopen, až se ženich "vyplatil". Když pod skupinou turistů došlo k nebezpečnému zakolísání mostovky, byl most stabilizován. Dnes se vede o hrad restituční spor.