Kromeriz.jpg
174u-Kromeiz_a.jpg
KromerizNovymost.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KROMĚŘÍŽ

KROMĚŘÍŽ (Kroměříž) - úvodní stať

Kroměříží protéká místy až 20 metrů široká řeka Morava, kterou již v dávných dobách přetínala obchodní cesta, na níž byl ve 20. století postaven mohutný obloukový ocelový most, zničený bohužel na sklonku války v roce 1945. Na jeho místě je dnes moderní železobetonový most (viz heslo). Daleko ozdobnější jsou však dva parkové mosty v Zámecké zahradě pod arcibiskupským palácem, kterou prochází mrtvé rameno Moravy (viz parkové mosty). Kroměříž však má i moderní visutou lávku, jejíchž 21 panelů je navlečeno na řadu ocelových lan. Celkem 63 metrů dlouhá a 3 metry široká lávka z roku 1984 s průvěsem 1,2 metru přečkala bez úhony i ničivou povodeň v roce 1998, když se včas podařilo demontovat její zábradlí. Lávka usnadňuje přechod mezi čtvrtí Bělidlo a nádražím autobusovým a železničním. Několik set metrů po proudu řeky se pak nalézá další, tentokrát příhradový železniční most, který je až dodnes také využíván chodci. Kroměříž mívala přes mlýnský náhon (zvaný Chobot) most zavěšený na čtyřech nosných řetězech. Po zasypání náhonu byl přetažen do nedalekých polí, kde sloužil dětem jako tělocvična v přírodě. Byl vykut ve frýdlantských železárnách a měřil na délku 21 metrů.