Kratochvile90.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KRATOCHVÍLE

KRATOCHVÍLE (Prachatice) - příjezdní most k letohrádku

Proslulý lovecký letohrádek s ohradní zdí, vodním opevněním a průčelními budovami se vstupní branou v ústřední věžici nechal postavit poblíž tzv. starého zámku Vilém z Rožmberka v letech 1583-1590. Nejslavnějším majitelem Kratochvíle byl pak Rudolf II., jenž ji získal koupí. Po roce 1621 přešla na Eggenbergy, kteří v 70. letech 17. století provedli drobné stavební úpravy, mj. i věže. Po požáru v roce 1680 musel být letohrádek opraven a obnovena byla rovněž i věž. A právě k ústřední věžici se vstupní branou vede přes příkop malý klenutý obloukový most, asi 10 metrů dlouhý. Jeho stáří však není bezpečně doloženo.