172u-KrasnDvur_b.jpg
172u-KrasnDvur_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KRÁSNÝ DVŮR u Podbořan

KRÁSNÝ DVŮR u Podbořan (Louny) - zámecké parkové mosty

V Žatecké pánvi v západních Čechách, 5 km severozápadně od Podbořan, je renesanční zámek z doby kolem roku 1570, který byl barokně přestavěn a později (v období klasicismu a romantismu) obklopen jedním z prvních anglických parků v Čechách. Park o rozloze asi 100 hektarů byl založen v letech 1783-1793 na pravém břehu Leskovského potoka a je zavlažován soustavou stok z pěti okolních rybníků. Park byl v dobovém duchu zpestřen řadou romantických staveb (Čínský pavilon, Panův templ, Goethův pavilon aj.) a rovněž mosty. Kamenný hrotitý most z lomových kamenů je 6 metrů vysoký, 3 metry dlouhý a 2,5 metru široký a překonává potůček, který vytéká z "Poustevníkovy jeskyně". Kamenný jednoobloukový most pod zámkem přes Leskovský potok je dlouhý 10 metrů a 3 metry široký. Kamenná lávka s vystupujícím klenákem se pak nalézá u Panova templu. U Voliéry býval ještě Čertův most, který se nedochoval - je však zachycen na jednom ze zámeckých obrazů a podobal se svou konstrukcí tzv. Matematickému mostu v Cambridgi přes řeku Cam.