171u-Krasneves_a.jpg
171u-Krasneves_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KRÁSNĚVES

KRÁSNĚVES (Velké Meziříčí) - zaniklé roubené kryté mosty

Dva roubené kryté mosty přes Oslavu asi z počátku 20. století se nalézaly v nedaleké vzdálenosti od sebe. První most mezi Zásekou a Krásněvsí o 6 polích - každé o světlosti 4 metry - se vypínal 7 metrů nad hladinou Oslavy. Měl mohutné trámy 30 x 30 centimetrů. Jeho celková délka byla 24 metrů a šířka 3 metry. Byl poměrně dlouho mimo provoz, původně vedl do místního lomu. Druhý most byl asi 1 km za Krásněvsí a vedl přes Oslavu k místní parní pile. Jeho délka bývala 14 metrů, šířka 3 metry a měl tři pole. Výška hřebene střechy nad mostovkou činila 5 metrů a nad hladinou řeky 8 metrů. Bednění mostu sahalo až k okapům, vjezd na most byl už dlouho zakázán, avšak přesto byl most běžně používán. Stavba nového mostu si sice vynutila snesení, ale ne už následné "zmizení" roubených mostů, třebaže údajně části obou uvedených mostů byly využity při stavbě nového krytého roubeného mostu v parku velkomeziříčského zámku pod dálničním mostem Vysočina přes tzv. stoletou vodu (Velké Meziříčí).