KrasliceZC.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KRASLICE

KRASLICE (Sokolov) - dřevěný most pro pěší a cyklisty

Město a horské středisko Kraslice je rozloženo podél cest v údolí Svatavy v západní části Krušných hor. Původně hornické městečko leží při obchodní cestě do nedalekého Durynska. Na můstku ve městě je pěkná rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z doby po polovině 18. století. Zřejmě i pro oživení příhraničního styku zde byl v nedávné době postaven unikátní dřevěný obloukový most, který nemá v současné době na území České republiky obdoby. Most je přes 18 metrů dlouhý a téměř 4 metry široký. Oba oblouky po stranách mostu o čtyřmetrovém vzepětí jsou - stejně jako oba hlavní nosné trámy - lepené, jinak je použito modřínové a dubové dřevo. Most leží na turistické stezce mezi Kraslicemi a Hraničnou a převádí ji přes tok Svatavy směrem do Klingenthalu. Je určen pro pěší a cyklistický provoz. Svou malebností zapadá do rámce krajiny a oživuje tradici dřevěných mostů u nás (podobný most býval před mnoha lety i v pražské Libni). Generální projektantem lávky bylo PROMO, spol. s r. o., se sídlem v Praze, stavební výkresy zpracovala ing. Dagmar Šimlerová. Zpracovatelem dílenské dokumentace byl Armabeton Divize 07 TESCO z Prahy, který rovněž vyrobil lepené konstrukce. Investorem stavby s náklady asi 2 miliony korun byl Městský úřad v Kraslicích, hlavním zhotovitelem stavby pak odštěpný závod Stavby silnic a železnic z Karlových Varů. Přípravné práce, montáž zábradlí a dokončovací práce provedl EKOLL z Lítova. Stezka, na níž lávka leží, má oddělit pěší a cyklistickou komunikaci od rušné silniční dopravy do klidné přírodní zóny. Přesný model mostu od Jiřího Svobody je na VUT Brno.