Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KRALUPY NAD VLTAVOU

KRALUPY NAD VLTAVOU (Mělník) - železniční viadukty

První kralupský železniční most na trati Kralupy-Turnov byl uveden do provozu v roce 1865. Jednalo se o konstrukci soustavy Schiffkornovy. Pilíře byly připraveny pro dvoukolejnou trať (nikdy se neuskutečnila). Po deseti letech byl železniční most přes Vltavu zesílen a v roce 1885 jako nevyhovující snesen a nahrazen mostem novým, obloukovým. Tento most měl čtyři oblouky a byl nýtovaný. Sloužil až do roku 1964, kdy byl nahrazen současným mostem. Ten nebyl položen na původní pilíře, ale je veden odchylnou trasou a na rozdíl od dvou předcházejících mostů nejde přes Vltavu kolmo, ale šikmo. Rozpětí jeho jednotlivých oblouků činí 10, 42, 81, 42 a poté třikrát vždy 20 metrů.