167u-KralupynadVltavou.jpg
Kralupy.jpg
168u-KralupynadVltavou_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KRALUPY NAD VLTAVOU

KRALUPY NAD VLTAVOU (Mělník) - Masarykův most

Kralupy se poprvé připomínají v roce 1253, ale statut města získaly až roku 1902. Tříobloukový železobetonový most postavený v letech 1926-1928 a nazvaný po prezidentu Masarykovi je dodnes jediným silničním mostem přes Vltavu v Kralupech a okolí. Most o třech segmentových obloucích je podepřen dvěma symetrickými mostními pilíři. Jeho odlehčená konstrukce jeví zřetelně proporce kubizujících tvarů. Velké letopočty na začátku a konci mostu jsou pojaty jako dekorační prvky. Zajímavě jsou umístěny i sloupy osvětlení, velká pamětní deska připomíná gestora, projektanta i prováděcí firmu. Most je celkem 200 metrů dlouhý a o třech otvorech, z nichž prostřední o rozpětí 80 metrů za normálního stavu vody propouští celý tok Vltavy, zatímco oba po stranách mají funkci inundační a rozpětí po 60 metrech. Šířka mostu mezi zábradlím činí 11,23 metru, samotná dlážděná vozovka pak má šířku 7,5 metru. Ve své době byly náklady na postavení mostu celkem 11 milionů korun. Most - vzdor své funkčnosti - dnes už patří mezi technické památky. Jeho projekt je dílem J. Farského a J. Krohy a byl postaven firmou Müller a Kapsa. V Kralupech je ještě technický, potrubní most o rozpětích 40, 160 a 40 metrů. Převádí skupinu potrubí (čtyři o průměru 400, další čtyři o průměru 200 a další tři o průměru 80 cm), která je uložena na trojúhelníkové příčníky. Ty jsou svými vrcholy spojeny u spodního pásu chodníkem, který je kryt žebrovým plechem. Pylony mostu tvoří 23 metrů vysoké kozlíky. Hmotnost konstrukce činí 99,6 tuny, z čehož na lana připadá 27,2 tuny. V nejužším bodě je most široký 4 metry, nejvíce pak 15 metrů.