168u-KralupynadVltavou_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KRALUPY NAD VLTAVOU

KRALUPY NAD VLTAVOU (Mělník) - lávka pro pěší

Vzhledem ke skutečnosti, že v Kralupech existuje od 20. let 20. století přes Vltavu jediný silniční most, u něhož by památková péče nedovolila jeho rozšíření, bylo rozhodnuto pro zlepšení dopravy vybudovat přes Vltavu alespoň lávku pro pěší. Ta se nachází zhruba 65 metrů níže po proudu řeky a má délku 208 metrů a šířku 5 metrů. Průtok Vltavy, která má v místech přemostění hloubku kolem 4 metrů, je značný, navíc tu panuje poměrně rušná lodní doprava. Záměr projektantů a stavitelů z Vojenských staveb tedy byl, že po dokončení dvou krajních polí lávky a náběhů bude střední díl v délce 36 metrů a o hmotnosti 300 tun vybetonován na lodi (i ta měla délku 36 metrů a výtlak 500 tun). Po vyzrání betonu byl na lodi příslušný díl lávky dopraven pod nedokončenou stavbu pomocí tří tažných člunů a na celé operaci se podílely i dva vyprošťovací tanky. Hydraulickými zvedáky byl střední díl lávky 16. října 1996 během tří hodin zvednut a usazen na připravené náběhy. Následovalo definitivní připojení středního dílu k oběma náběhům, které skončilo už druhý den v poledne. Na stavbu se dvěma pěknými pilíři ve tvaru písmene V bylo spotřebováno celkem 1 750 tun betonu a 95 tun oceli. Celkové náklady činily 20 milionů Kč a lávka byla dána do užívání veřejnosti koncem roku 1996. Dokončení přemostění řeky středním dílem bylo technicky náročnou, ale bezvadně provedenou operací, která téměř nenarušila provoz na řece.