Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BOSKOVŠTEJN

BOSKOVŠTEJN (Znojmo) - silniční most

Kamenný historický most s vysokým nadložím byl v roce 1999 opraven - Středisko speciálních technologií firmy Firesta provedlo příčné sepnutí rozvírajících se poprsních zdí a sanaci.