164u-KostelniVydi.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KOSTELNÍ VYDŘÍ u Dačic

KOSTELNÍ VYDŘÍ u Dačic (Jindřichův Hradec) - barokní silniční most

V Kostelním Vydří je renesanční tvrz ze 16. století a barokní zámek ze začátku 17. století, který byl na počátku 19. století ještě upravován, a další památky. Mezi ně rozhodně patří také dvouobloukový kamenný most se čtyřmetrovým rozpětím a dvoumetrovým vzepětím obou oblouků. Zdejší barokní most pochází z roku 1731. Na podstavcích, vystupujících z roviny parapetu, jsou umístěny dvě kamenné plastiky - sv. Josef a sv. Jan Nepomucký, které se hlásí rovněž do doby baroka (1730) a právě procházejí restaurováním.