162u-Kost_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KOST

KOST (Jičín) - hradní most

Hrad Kost se vypíná nad vískou Podkost (dnes součást Libošovic) 4 km severozápadně od Sobotky v Českém ráji. Samotný hrad byl založen před rokem 1349 a ještě v tomtéž století přestavěn. V 16. století byl znovu přestavován a rozšiřován, později vyhořel a v roce 1658 ušel rozkazu o boření hradů. Rozsáhlá rekonstrukce pak byla provedena v polovině 20. století. Hrad je vybudován na skalním ostrohu a přes proláklinu vede první, větší hradní most o rozpětí 7 metrů a třímetrovém vzepětí půlkruhové klenby. Okraj horního parapetu mostu je ve výši 8 metrů nade dnem skalní prolákliny. Parapet horním krytím přesahuje průčelí mostu. Mostovka je odvodněna čtyřmi otvory v obou průčelích - podobně tomu je i u příjezdního zámeckého mostu ve Vranově nad Dyjí. I tyto skutečnosti přispěly k tomu, že kamenný most je v dobrém technickém stavu. Na opačné straně hradu, na skalním ostrohu, je pak ještě druhý - menší - hradní most.