Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KOSOV

KOSOV (Český Krumlov) - silniční most

Kosovský kamenný silniční most je o čtyřmetrovém rozpětí a jeden a půl metrovém vzepětí plochého oblouku. Průčelí mostu jsou neomítnuta.