161u-Konopite_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KONOPIŠTĚ

KONOPIŠTĚ (Benešov) - zámecké mosty

U konopišťského zámku jsou tři příjezdní mosty: příjezdní o třech novogotických pseudoobloucích opatřených mřížovím, dále příjezdní kamenný na východní straně u hlavního vchodu a konečně příjezdní kamenný na západní straně zámku. První ze jmenovaných je z neopracovaného kamene a nachází se přibližně 300 metrů od zámecké budovy, vlevo souběžně s komunikací mezi Konopištěm a Benešovem. Je orientován od východu k západu, jeho délka činí 25 metrů a široký je 3 metry. Střední oblouk má třímetrové vzepětí a je 4 metry vysoký. Celková výška mostu je 4,4 metru. Jeho klenba je cihlová, ostění kamenné. Odhadované stáří je asi 150 let a stavba se jasně hlásí do období romantismu, kdy byly zámky zkrášlovány podle dobových představ. Rovněž oba další příjezdní mosty jsou kamenné, jeden z nich dnes slouží netradičně - jako medvědinec.