159u-Kolinec.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KOLINEC

KOLINEC (Klatovy) - barokní silniční mostek

V obci Kolinec - původně tu stála tvrz, pod níž vznikla osada povýšená ve 14. století na městys - která leží na cestě do Sušice, nalezneme kamenný barokní most z 18. století. Jedná se o žulový mostek o dvou segmentových obloucích zalomeného půdorysu, který v šikmém úhlu překonává místní vodoteč. Plný kamenný parapet je na jedné straně půlkruhovitě vydutý. Zde je - na menším soklu - umístěna nevelká barokní socha oblíbeného světce Jana Nepomuckého.