158u-Kolin_a.jpg
Kolin03.jpg
Kolin01.jpg
158u-Kolin_c.jpg
Kolin4.jpg
Kolin3.jpg
Kolin02.jpg
158-Kolin_brytina.jpg
Kolin.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KOLÍN

KOLÍN (Kolín) - silniční most

Královské město Kolín bylo založeno asi roku 1257 na místě starší osady. Moderní obloukový železobetonový most v Kolíně vznikal v letech 1924-1927, a to na místě starého železného mostu. Původně zde býval poměrně sjízdný brod. Ze záznamů o sporech mezi opatem sedleckého kláštera a kolínskými měšťany vyplývá, že již v roce 1410 existoval přes Labe dřevěný most, na němž se platilo mýto. Při válečných událostech 15. století byl most dost často poškozen, proto král Jiří z Poděbrad povolil znovu městu Kolínu zvláštním privilegiem vybírání mýtného čili tzv. ungelt. Z vybraných peněz pak byly financovány opravy mostu. Od roku 1592 z mlýna Pod skalou v Zálabí vedl vodovod nejprve do věže staré bašty a odtud železnými trubkami přes most do města. V roce 1633 však švédské vojsko celé zálabské předměstí obrátilo v popel. Roku 1640 most opravoval inženýr Carlo Cappi, který také nakreslil plán Kolína, na němž je zřejmě první vyobrazení kolínského mostu. Na Merianově vedutě z poloviny 17. století pak vidíme Kolín jako pevnostní město obehnané vodním příkopem, přes který vedou již tři mosty. V roce 1878 byl postaven přes Labe 169 metrů dlouhý železný most, na němž se rovněž vybíralo mýto, a to až do roku 1883. Konečně již před 1. světovou válkou začala stavba nového železobetonového mostu, která se však protáhla až do roku 1927, kdy most dostal jméno po tehdejším prezidentu republiky - Masarykův most. Most stál ve své době 4 miliony korun a jeho návrh je dílem Františka Roitha. Souběžně se stavbou mostu došlo po skončení války také k výstavbě jezu, plavební komory a říční elektrárny, které také most vedle toku Labe a železniční tratě překonává. To vše ovlivnilo i jeho konstrukci. Most, který je 185 metrů dlouhý, má celkem 8 polí. První je nad Podskalskou ulicí, a to trámové, druhé překlenuje plavební komoru a je 30 metrů dlouhé, přemostění elektrárny je dlouhé 25 metrů a celkem tři oblouky nad jezy měří dohromady 66 metrů, pole mostu přes železniční trať Českých drah a silnici má délku 23 metrů. Most je ve stoupání směrem k městu. Mostovka se nalézá ve výšce 11 metrů nad hladinou řeky, volná šířka mostu mezi obrubami činí 7 metrů, celková šířka pak 14 metrů. Nosná konstrukce v polích nad drahou se skládá ze zabetonovaných železných válcových nosníků, nad komorou a v levém krajním poli z vetknutých kleneb a konečně nad vodní elektrárnou se jedná o rámovou konstrukci o 4 nestejných polích. Most byl za 2. světové války zasažen leteckými pumami, které zanechaly stopy patrné dodnes. Jeho zvláštností je vodní elektrárna zabudovaná doprostřed mostního tělesa.