Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BOROVANY

BOROVANY (České Budějovice) - barokní silniční most

Klenutý kamenný most v Borovanech pochází z konce 18. století a překonává říčku Stropnici pod městem na silnici vedoucí do Trhových Svinů. Byla z něho patrně snesena barokní plastika sv. Jana Nepomuckého (datovaná do roku 1735), která se dnes nachází na nedaleké louce. Most byl v 70. letech 20. století podroben rekonstrukci, dnes proto není jeho kamenná struktura pod omítkou patrná.